SPACE ID cho người mới

SPACE ID là gì . Bạn mong muốn gì ở SPACE ID

Tiếng Eng đi bạn ơi, English please :rofl: về phần mình thì mình chỉ mong ID đạt 10$ và có vốn hóa ít nhất 5B

1 Like

Nghiêm túc chứ? Bạn đã đăng ký Đại Biểu SPACE ID, nhưng không biết ID Space LÀ gì?

1 Like

Hello những người anh em

1 Like