Hướng Dẫn Cộng Đồng Việt Nam Tham Gia Space ID 3.0

Hướng dẫn cộng đồng Vietnam tham gia Space ID 3.0
Sau nhiều tuần háo hức chờ đợi và phát triển tận tâm, chúng tôi tự hào giới thiệu SPACE ID 3.0.
:sagittarius: Những cập nhật 3.0 này bao gồm:
:pushpin: Giao thức dịch vụ miền không được phép
:pushpin: Đặt cược (Stake) $ID để mở khóa bộ công cụ
:pushpin: Giới thiệu các miền .gno được xây dựng trên Testnet
:arrow_right_hook:Link tham khảo & hướng dẫn có chi tiết hình ảnh tham gia : https://medium.com/@nguyenhoang1026ll/new-launch-of-space-id-3-0-51aa7ccf36f4

3 Likes